quanlydaotao1.jpg

https://qldt.neu.edu.vn

 

DÀNH CHO SINH VIÊN:

 

-          HỆ CHÍNH QUY CÁC KHÓA 48,49,50,51,52,53

-          HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

-          HỆ SAU ĐẠI HỌC

-         BẰNG 2 (VLVH) CÁC KHÓA 17,18,19,20,21,22

 

quanlydaotao2.jpg

https://qldt2.neu.edu.vn

 

DÀNH CHO SINH VIÊN:

 

-          HỆ CHÍNH QUY TỪ KHÓA 54

-          HỆ BẰNG 2 ĐÀO TẠO THEO H̀NH THỨC CHÍNH QUY (TỪ KHÓA 23)

-         HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC, ĐÀO TẠO THEO H̀NH THỨC CHÍNH QUY (TỪ KHÓA 12)