Đại học Kinh tế Quốc dân công bố điểm thi. Thủ Khoa đạt 29 điểm. Dự kiến điểm sàn 21 điểm

Ngày đăng: 25/07/2011 16:9:38

Ngày 23 tháng 07 năm 2011, Hội đồng tuyển sinh hệ Đại học Chính quy năm 2011 đã thông báo kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2011. Khối A có 9921 thí sinh dự thi trên tổng số 19227 thí sinh đăng ký, Khối D1 có 2863 thí sinh dự thi trên tổng số 5267 thí sinh đăng ký. Mặc dù đề thi đại học năm nay được đánh giá là khó hơn so với năm 2010, kết quả thi cho thấy điểm thi vào trường ta khá cao so với mặt bằng điểm thi chung:

Khối A: Thủ khoa Khối A là thí sinh Phạm Huy Bắc, đạt 29 điểm. Đây cũng là thủ khoa của trường. Ngoài ra còn có 122 sinh viên đạt 27 điểm trở lên. Trong tổng số 9921 thí sinh dự thi, 8092 thí sinh đạt kết quả tổng điểm 3 môn thi từ 10 điểm trở lên, chiếm tỷ lệ 81,6%; 6225 thí sinh đạt kết quả tổng điểm 3 môn thi từ 15 điểm trở lên, chiếm tỷ lệ 62,7%.;

Danh sách những thí sinh đạt điểm cao nhất khối A:

 

STT

Số báo danh

Họ và tên

Toán

Hóa

Tổng

1

1282

Phạm Huy Bắc

9.50

9.50

10.00

29

6544

Đào Mạnh Hùng

9

10.00

9.50

28.5

3

8682

Nguyễn Đức Long

9

9.50

10.00

28.5

4

1329

Hoàng Ngọc Bích

9

9.75

9.75

28.5

5

8413

Đào Xuân Linh

9

9.75

9.50

28.25

6

8694

Đặng Thị Lõn

9

9.50

9.75

28.25

7

12827

Hoàng Đức Thành

8.75

9.50

10.00

28.25

8

7649

Ngô Xuân Lâm

9

9.50

9.75

28.25

 

Khối D: Thủ khoa Khối D là thí sinh Vũ Thị Lan Hương, đạt 26,5 điểm. Trong 2863 thí sinh dự thi, có 2572 thí sinh đạt kết quả tổng điểm 3 môn thi từ 10 điểm trở lên, chiểm tỷ lệ 89,8%; 1863 thí sinh đạt kết quả tổng điểm 3 môn thi 15 điểm trở lên, chiếm tỷ lệ 65,1%; trong đó có 79 sinh viên đạt 24 điểm trở lên. 

Danh sách những thí sinh đạt điểm cao nhất Khối D1:

 

STT

Số báo danh

Họ và tên

Văn

Toán

Anh

Tổng

1

1819

Vũ Thị Lan H­ương

8.5

9.75

8.25

26.5

2

517

Trần Đỗ Bảo Châu

8.5

8.5

9.25

26.25

4455

Nguyễn Thị Thu Trang

8.5

9

8.5

26

1697

Tào Thị Thu Huyền

8

9.25

8.5

25.75

3679

Nguyễn Chí Thành

8.5

8.25

8.75

25.5

1907

Nguyễn Thu Hương

7.5

9.5

8.5

25.5

2594

Vũ Thị Sao Mai

7.5

9.5

8.5

25.5

5202

Nguyễn Thị Thu

8

9.25

8.25

25.5

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, dự kiến điểm sàn vào trường  tính theo khu vực 3, đối tượng Học sinh phổ thông là:

  • Khối A: 21 điểm
  • Khối D1 (tiếng Anh hệ số 1): 21 điểm
  • Khối D1 (tiếng Anh hệ số 2): 24,5 điểm

Điểm thi của từng thí sinh có thể được tra cứu tại địa chỉ: http://www.tuyensinh2011.neu.edu.vn/
Nhà trường sẽ nhận đơn phúc khảo sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm sàn toàn quốc.