Thông báo Nghị quyết của Đảng ủy về phát triển nguồn nhân lực của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày đăng: 12/07/2011 9:12:42

15.4.2011 - NQ cua Dang uy ve chien luoc nguon nhan luc KTQD