Kế hoạch V/v tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”

Ngày đăng: 25/07/2012 9:13:38

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG HÀ NỘI
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
Số: 22 - KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2012

 

KẾ HOẠCH
V/v tổ chức Cuộc thi “ Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt
Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”

Căn cứ kế hoạch số 28- KH/ĐUK, ngày 14-5-2012 của Đảng bộ Khối các trường Đại học Cao đẳng Hà Nội, Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Tổ chức cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên và sinh viên về tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. Qua đó không ngừng vun đắp tình hữu nghị thuỷ chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt –Láo; đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử, gây chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào của các thế lực thù địch; thiết thực hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2012”, chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác giữa hai nước.
II. THỂ LỆ CUỘC THI:
1. Đối tượng dự thi:
- Tất cả cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên trong Nhà trường đều đủ điều kiện tham gia cuộc thi.
2. Hình thức thi: Thi viết và thi trắc nghiệm.
2.1. Thi viết:
Quy định về bài dự thi: Bài dự thi của tác giả phải là các tác phẩm chưa được công bố ở bất kỳ báo, tạp chí, sách … và phải chuyển tải được một trong những nội dung dưới đây:
- Những nhân tố hình thành, quyết định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam –Lào, Lào - Việt Nam.
- Tình cảm gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào trong những năm tháng chiến tranh trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay.
- Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay xỏn Phôm vi hản, Chủ tịch Xuphanuvông và các lãnh đạo cao cấp giữa hai Đảng, hai Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào- Việt Nam.
- Những thành tựu có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào -Việt Nam.
- Những kỷ niệm sâu sắc về tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
- Những biểu hiện sinh động của mối quan hệ đoàn kết, gắn bó thủy trung, son sắt của hai dân tộc Việt Nam - Lào dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước trong nhữmg năm qua.
- Những kinh nghiệm quý báu về việc gìn giữ, củng cố, phát huy truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam- Lào.
- Tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam -Lào, Lào -Việt Nam trong lịch sử của hai dân tộc và trên những chặng đường phát triển mới.
- Những cảm nghĩ về nền văn hóa, về đất nước và con người Lào.
- Cần làm gì để giữ gìn, phát huy tình cảm hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.
- Tại sao hai dân tộc Việt Nam –Lào phải yêu thương gắn bó chặt chẽ với nhau.
Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Có thể viết tay hoặc đánh máy với dung lượng tố đa 4000 từ, khuyến khích đánh máy và in trên giấy A4, fon chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, không hạn chế việc sử dụng ảnh để minh họa thêm bài dự thi viết.
Bài dự thi phải ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: họ tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại.
 Bài dự thi không hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức.
2.2. Thi trắc nghiệm hằng tuần:
a. Cách thức thi: Người dự thi tiến hành truy cập vào một trong các trang web của Ban tổ chức cuộc thi sau đây để tham gia dự thi:
- Báo Nhân dân: www.nhandan.org.vn
- Báo Quân đội nhân dân: www.qdnd.vn
- Tạp chí Tuyên giáo điện tử: www.tuyengiao.vn
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:  www.mattran.org.vn
- Đài Truyền hình Việt Nam: www.vtv.vn
- Báo Công an Nhân dân: www.cand.com.vn
- Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: www.dangcongsan.vn
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ: www.chinhphu.vn
- Báo Tiền Phong: www.tienphong.vn
- Tạp chí Quê hương: www.quehuongonline.vn
- Báo Tuổi trẻ: www.tuoitre.vn
- Báo Thanh niên: www.thanhnien.com.vn
- Báo điện tử Việtnamnet: www.vietnamnet.vn
- Báo điện tử VnExpress: www.vnexpress.net
- Báo điện tử Dân trí: www.dantri.com.vn
III. Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện:
          - Đảng ủy Trường xây dựng kế hoạch cuộc thi và là đầu mối vận động, triển khai cuộc thi; Các chi bộ, các tổ chức chính trị -xã hội và các đơn vị chức năng thực hiện triển khai kế hoạch của Đảng ủy đến cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên, học viên và sinh viên.
1- Khối cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên: Chi bộ phối hợp với chính quyền Viện, Trung tâm, Khoa, Phòng, Bộ môn. Công đoàn, Hội Cựu chiến binh Trường triển khai cuộc thi.
2- Khối học viên, sinh viên: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên, Phòng CTCT-QLSV, Phòng hợp tác Quốc tế triển khai cuộc thi.
- Các chi bộ, đơn vị; Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, phòng CTCT-QLSV, Phòng Hợp tác Quốc tế thu bài dự thi và chọn bài viết hay gửi Ban tổ chức chấm, chọn gửi Đảng ủy Khối dự thi.
- Thời gian gửi bài dự thi: chậm nhất là ngày 25-8-2012.
- Nơi nhận: Văn phòng Đảng ủy – Nhà số 9 Đại học KTQD.
- Những bài viết hay Đảng ủy sẽ có khen thưởng và gửi tiếp Đảng ủy Khối các trường Đại học- Cao đẳng dự thi, chậm nhất là ngày 30-8-2012.
- Căn cứ kế hoạch này, Đảng uỷ Trường đề nghị các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường, các đơn vị trực thuộc, các phòng chức năng, các tổ chức chính trị- xã hội triển khai, tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên, học viên và sinh viên tham gia hưởng ứng tốt cuộc thi.
- Đảng bộ Khoa lý luận Chính trị, các Chi bộ trong toàn Đảng bộ, các đơn vị, phòng chức năng, các tổ chức chính trị -xã hội thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

 

Nơi nhận:
- Đảng bộ Khối (để báo cáo)
- Đảng bộ Khoa Lý luận chính trị
- Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường
- Các đơn vị trực thuộc
- Các tổ chức:CĐ, ĐTN, HCCB,H.SV.
- Lưu VPĐU

T/M ĐẢNG UỶ
  BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Nam