Tuyển sinh Chương trình liên kết đào tạo 2+2, cấp bằng cử nhân Đại học Hoa Kỳ

Ngày đăng: 26/07/2012 9:53:7

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
––––––––––––––––––
Số:       / TB- ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
                   Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2012

 

THÔNG BÁO

V/v Tuyển sinh Chương trình liên kết đào tạo 2+2, cấp bằng cử nhân Đại học Hoa Kỳ

     

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, Việt Nam (NEU) và Đại học bang California, San Bernardino, Hoa Kỳ (CSUSB - Đại học công lập) đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép triển khai Chương trình liên kết đào tạo, cấp bằng cử nhân đại học Hoa Kỳ (sau đây gọi tắt là Chương trình 2+2) theo Quyết định số 1413/QĐ-BGDĐT, ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1. Đối tượng và điều kiện dự tuyển
Tất cả những thí sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học, đáp ứng điều kiện sau đây:
- Điểm trung bình chung học tập bậc THPT từ 6,5/10 trở lên, đạt điểm sàn trong kì thi tuyển sinh đại học quốc gia;
- Trình độ tiếng đạt mức yêu cầu của Chương trình;
- Đáp ứng yêu cầu về tài chính cho cả 4 năm học thuộc chương trình;
- Không vi phạm các trường hợp bị từ chối cấp Visa vào Hoa Kỳ.
(Lưu ý: tuyển cả các thí sinh không đăng ký dự thi vào ĐH Kinh tế Quốc dân)
2. Phương thức tuyển sinh và xét tuyển

2.1 Phương thức tuyển sinh
Các thí sinh đăng ký dự tuyển phải tham dự các bài kiểm tra sau đây:
- Kiểm tra viết luận bằng tiếng Việt nhằm đánh giá kiến thức, tư duy và khả năng phân tích của thí sinh về các vấn đề kinh tế và xã hội hiện nay;
- Phỏng vấn bằng tiếng Việt nhằm đánh giá kỹ năng giải quyết vấn đề và thuyết trình của thí sinh;
- Kiểm tra tiếng Anh nhằm đánh giá khả năng học tiếng Anh của thí sinh. Nội dung kiểm tra dựa trên kiến thức tiếng Anh đã học ở bậc PTTH (những thí sinh có điểm IELTS 4.5 trở lên hoặc tương đương sẽ được miễn kiểm tra tiếng Anh).
2.2 Căn cứ xét tuyển

Xét tuyển được căn cứ vào Điểm xét tuyểnđiểm kiểm tra tiếng Anh.
a. Điểm xét tuyển (Điểm XT) là điểm bình quân có trọng số của các điểm thành phần; bao gồm kết quả học tập bậc PTTH; kết quả kiểm tra viết luận và kết quả phỏng vấn, cụ thể như sau: 
Điểm XT = Điểm PTTH x 0,3 + Điểm VL 0,4 + Điểm PV x 0,3
Trong đó:
           - Điểm PTTH:  là kết quả học tập bậc PTTH
           - Điểm VL: là điểm viết luận
           - Điểm PV: là điểm phỏng vấn
           - Các số 0,3; 0,4 là các trọng số của các điểm thành phần đã được quy đổi   về thang điểm 10.
b. Điểm kiểm tra tiếng Anh: Đạt mức yêu cầu của Chương trình
3. Cách thức xét tuyển
- Thí sinh được công nhận trúng tuyển chính thức khi điểm kiểm tra tiếng Anh đạt mức yêu cầu của Chương trình và có Điểm xét tuyển từ điểm sàn trúng tuyển trở lên. Điểm sàn trúng tuyển do Hội đồng tuyển sinh quyết định.
- Nếu thí sinh đạt điểm sàn trúng tuyển mà chưa đạt yêu cầu về tiếng Anh thì thí sinh sẽ được Hội đồng tuyển sinh xem xét bảo lưu kết quả tuyển sinh trong 1 học kỳ và  kiểm tra lại tiếng Anh vào kỳ tuyển sinh tiếp theo của Chương trình.
- Đối với thí sinh là sinh viên các trường đại học trong và ngoài nước, Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào hồ sơ thí sinh và kết quả thi tuyển để xét tiếp nhận vào Chương trình.
4. Quy mô tuyển sinh: khóa 1 - 2012 tuyển sinh 1 lớp: 40 sinh viên
5. Học phí
Mức học phí cho toàn bộ chương trình như sau:

- Học phí giai đoạn 1:

240.000.000 VNĐ

+ Học phí các môn đại cương tại NEU:
+ Học phí bồi dưỡng kỹ năng tiếng Anh:

145.000.000 VNĐ
95.000.000 VNĐ

 (không bao gồm tiền giáo trình, tài liệu)

- Học phí giai đoạn 2:
- Tổng số học phí:

756.000.000 VNĐ
996.000.000 VNĐ

(số tiền trên không bao gồm chi phí ăn ở, sinh hoạt)
6. Tổ chức đào tạo
Toàn bộ chương trình được thực hiện trong 4 năm, gồm 8 học kỳ.
Giai đoạn 1 (2 năm đầu):
- Sinh viên học các môn đại cương và một số môn chuyên ngành tại ĐH Kinh tế Quốc dân, số 207 đường Giải phóng, Hà nội, Việt Nam (www.neu.edu.vn). Tổng số môn học trong giai đoạn 1 gồm 23 môn, chia thành 4 học kỳ;
- Các giảng viên giàu kinh nghiệm của ĐH Kinh tế Quốc dân trực tiếp giảng dạy;
- Ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy và học tập bằng tiếng Việt;
- Sinh viên cũng sẽ được học các khóa học kỹ năng tiếng Anh bổ trợ và chuyên sâu, giúp sinh viên có đủ trình độ tiếng Anh để học chuyển tiếp và học 2 năm cuối tại CSUSB. Chương trình này do các giảng viên của CSUSB trực tiếp giảng dạy.
Giai đoạn 2 (2 năm cuối):
- Sau khi hoàn thành các môn học của giai đoạn 1, sinh viên sẽ được chuyển tiếp sang học giai đoạn 2 tại Đại học Tổng hợp California, San Bernardino, Số 5500 University Parkway, San Bernardino, CA 92407, Hoa Kỳ (www.csusb.edu);
- Sinh viên có quyền đăng ký để lựa chọn chuyên ngành hẹp cho phù hợp với nguyện vọng và khả năng của bản thân, gồm các chuyên ngành quản trị kinh doanh, tài chính, kế toán,... và học tiếp các môn học chuyên ngành;
- Tổng số môn học trong giai đoạn này gồm 24 môn, chia làm 4 kỳ. Tất cả các môn học sẽ do giảng viên của Đại học California, San Bernardino, Hoa Kỳ trực tiếp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập;
 - Ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy và học tập bằng tiếng Anh.
7. Bằng cấp
Sinh viên sau khi hoàn thành các yêu cầu của khóa học sẽ được nhận bằng cử nhân đại học chính quy của Trường Đại học bang California, San Bernardino, Hoa Kỳ cấp theo đúng chuyên ngành đào tạo.
8. Thông tin tuyển sinh Khóa 1, năm 2012
8.1 Hồ sơ xét tuyển
Hồ sơ đăng kí dự tuyển gồm có:
- Đơn đăng ký dự tuyển vào chương trình;
- Bản sao có công chứng Bằng/Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT;
- Bản sao có công chứng học bạ THPT;
- Giấy báo điểm thi đại học
- 03 ảnh 3x4 (ghi tên và ngày tháng năm sinh ở mặt sau)
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có)
8.2 Lệ phí dự tuyển: 950.000đồng/ 1 hồ sơ
8.3 Thời gian tuyển sinh

 

1. Hạn nộp hồ sơ
2. Kiểm tra tiếng Anh
3. Kiểm tra Viết luận
4. Phỏng vấn
5. Thông báo kết quả
6. Nhập học
7. Bắt đầu vào học

10/9/2012
Sáng, 18/9/2012
Sáng, 18 /9/2012
Chiều, 18/9/2012
24/9/2012
25 - 28/9/2012
01/10/2012

8.4 Văn phòng tuyển sinh
Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE
Phòng 105, Nhà 14, Đại học Kinh tế Quốc dân
Đường Trần Đại Nghĩa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: (04)26280280, máy lẻ 6005, 6007, 6008, 6009, 6011 hoặc (04)66707699
Email: vanphongcttt@neu.edu.vn; Website: www.aep.neu.edu.vn

Nơi nhận:
- Các thí sinh;
- Lưu TH, VP CTTT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS.TS Nguyễn Văn Nam