Trung tâm Ngoại Ngữ Kinh tế liên tục mở các khóa học Tiếng Anh

Ngày đăng: 15/08/2011 15:3:54

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
Khoa Ngoại Ngữ Kinh Tế
Trung Tâm Ngoại Ngữ Kinh Tế
Nhà H7 (đối diện giảng đường B)
ĐT: 3.869.1068

 

Trung tâm Ngoại Ngữ Kinh tế
liên tục mở các khóa học Tiếng Anh

I. TIẾNG ANH CƠ BẢN

 Khóa học

 Trình độ

 Giáo trình

 Thời lượng
(2-3 buổi/tuần)

 Học phí

1. Thực hành tổng hợp
    (Integrated skills)

A1, A2
B1, B2
C1, C2

 

Language to Go

 

20 buổi

430.000
470.000
530.000

2. Ngữ pháp
   (Grammar)

A
B

 

Do TTNNKT biên soạn

 

24 buổi

520.000
590.000

 
II. LUYỆN KỸ NĂNG

 Khóa học

 Trình độ

 Giáo trình

 Thời lượng
(2-3 buổi/tuần)

Học phí

1. Phát âm Tiếng Anh
   (English Pronunciation)

A
B
C

 

Do TTNNKT biên soạn

 

20 buổi

510.000
560.000
700.000

2. Nghe, Nói
   (Listening, Speaking)

A
B
C

 

Do TTNNKT biên soạn

 

15 buổi

390.000
430.000
520.000

3. Đọc  (Reading)

A
B
C

 

Do TTNNKT biên soạn

 

15 buổi

390.000
430.000
520.000

4.Viết (Writing)

B
C

Do TTNNKT biên soạn

15 buổi

430.000
520.000

 

 III. TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

 Khóa học

 Giáo trình

Thời lượng
(2-3 buổi/tuần)

Học phí

1 .Tiếng Anh Thương mại
   (Business English)

The Business

26 buổi

1,100.000

2. Tiếng Anh Ngân hàng-Tài chính         
(English for Banking & Finance)

Do TTNNKT biên soạn

20 buổi

930.000

3. Tiếng Anh Thương mại Quốc tế    
    (International Business English)

Do TTNNKT biên soạn

20 buổi

930.000

4. Tiếng Anh Giao tiếp Kinh Doanh
    (English for Business Communication)

Communicating in Business

23 buổi

1,050.000

5. Tiếng Anh Kế toán
    (English for Accounting)

Do TTNNKT biên soạn

20 buổi

930.000

  
III. Luyện thi (Preparation Courses)


Khóa học

Giáo trình

Thời lượng

Học phí

 

1. TOEFL

Pre-TOEFL

 

Do TTNNKT biên soạn

10 buổi

470.000

TOEFL

20 buổi

1,540.000

30 buổi

2,250.000

 

2. TOEIC

TOEIC 1

 

Do TTNNKT biên soạn

25 buổi

1,160.000

TOEIC 2

25 buổi

1,350.000

TOEIC 3

25 buổi

1,550.000

Trung tâm liên tục mở lớp thi:
Cấp chứng chỉ A, B, C của Bộ GD & ĐT
Cấp chứng chỉ TOEFL, TOEIC (phối hợp với IIG Việt Nam)
Kiểm tra trình độ tiếng Anh