Kết luận giao ban tuần 05 Ngày 3-02-2012

Ngày đăng: 07/02/2012 15:45:21

 

KẾT LUẬN GIAO BAN TUẦN: 05

NGÀY 3/02/2012

Người chủ trì:

GS.TS. Nguyễn Văn Nam, Hiệu trưởng

Thành phần:

Các đồng chí Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn TN;  Trưởng các đơn vị: Tổng hợp, TCCB, TC-KT, QLĐT, QLKH, CTCT & QLSV, TTr ĐBCLGD&KT, QTTB, HTQT, ĐH Tại chức, Viện ĐTQT, Viện SĐH, Viện QTKD, Viện CNTTKT, TT DVHTĐT, TT TTTV, TT ĐTTX, TT ĐTLT, VP CCTT CLC&POHE,  Bảo vệ, VPĐU (đ/c Tuệ).

 

Các vấn đề kết luận tại hội nghị giao ban:

1.            Các đơn vị tập trung chuẩn bị cho Hội nghị CBCC (dự kiến tuần thứ 3 của tháng 2). Tập hợp tốt ý kiến đóng góp từ cơ sở;

2.            Các đơn vị tập trung chuẩn bị Hội nghị giao kế hoạch 2012;

3.            Trường cho phép TTĐTLT liên kết với Học viện KTQS mở lớp tại Học viện. Nghĩa vụ tài chính sẽ được nghiên cứu và báo cáo sau. Giao GS.TS Trần Thọ Đạt phụ trách;

4.            Công tác ANTT được đảm bảo trong dịp Tết;

5.            Trường chuẩn bị in cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh Đại học 2012”;

6.            Công tác lập kế hoạch giảng dạy và học tập cho đến nay là tốt;

7.            Việc điều chỉnh giờ làm việc và giảng dạy của Thành phố Hà Nội về cơ bản không ảnh hưởng tới nhà trường;

8.            Giao viện SĐH nghiên cứu khả năng hợp tác đào tạo SĐH với Lâm Đồng;

9.            Phòng QTTB có kế hoạch làm việc với Bộ KHĐT về phương án nhà Trung tâm.

PHÒNG TỔNG HỢP